Emeklilerin çalışmasına devam etmesi halinde tazminat

Türkiye’de gelirin yetersizliği, enflasyon,çocukları okutmak gibi sebeplerle emekliye ayrılmış olan çalışanlar sigortasız olarak işyerinde çalışmaya devam etmektedirler. Bu ülkemizin kanayan sorunudur. Çünkü emekli olan kişinin artık dinlenmesi, ailesine,torunlarına daha fazla zaman ayırması en tabi haklarıdır. Yaşa bağlı olarak sağlık sorunları da çabası. Ülkemizde çoğunlukla emekli olarak emeklilik maaşı alan kişiler sigortasız olarak çalışmaya devam etmektedir. Peki bu halde emeklilik tazminatı ne olacaktır. ? Gelin bu soruya cevap arayalım.
506 sayılı Kanunun 63/A bendi hükmüne göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları bu çalışma olgusuna dayalı ve onunla sınırlı olarak kesilmektedir. Ancak aynı Kanunun 63/B bendi kapsamında sigortalının istemi bulunması halinde sigortalı adına SGDP (sosyal güvenlik destek primi) ödenerek veya sigortalı adına tüm sigorta kollarından prim ödenmesi durumunda bunun sigortalının aylığı kesilmeden çalışma tercihini gösterdiği kabulüyle aylığı kesilmeden çalışmaya devam etmesi mümkündür.
Öte yandan; davanın yasal dayanağı  ” Anayasa ve 5510 sayılı Kanunun geçici 7/1’nci maddesi uyarınca uygulama alanı bulan mülga 506 sayılı Kanunun 79’ncu maddesi olup; anılan Kanunun 6’ncı maddesi gereğince “sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.”  Sigortalı ister sosyal güvenlik destek primi, isterse tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışsın, Kanunun öngördüğü belli bir sosyal güvenlik kuruluşu sigortalısı olması, kamu düzenine ilişkin, kişiye bağlı, vazgeçilmez ve kaçınılmaz hak ve yükümlülük doğuran bir hukuksal statü yaratır. Bu statüye Kurumun prim tahakkuk ettirmesi, sigortalının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde kendisi ya da hak sahiplerine gelir bağlanması gibi çeşitli sonuçlar bağlanmıştır. Emekli aylığı alan kişiler sigortasız çalıştırılamaz , sosyal güvenlik hakkı  zorunlu ve vazgeçilemez haklardandır. 
Emekli olan kişi emeklilik tazminatı, kıdem tazminatını alarak sigortasız çalışmasına devam etmişse kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Şöyle ki; çalışan, emeklilik anında almadığı tazminatı işi haklı olarak bırakarak tüm çalışma süresine göre  işvereninden kıdem tazminatı olarak alabilecektir. Bir başka şekilde ise emeklilik sırasında aldığı tazminatı mahsup ederek tüm çalışma dönemine ait tazminatını, son aldığı ücret üzerinden hesaplayarak  alabilecektir. 04.02.2014
AV.TEVRAT DURAN

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir