04.11.1983 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMALARDA NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin mevzuat değişmiş, konu AYM’ye götürülmüş kısmi iptal kararı verilmiş ve fakat tereddütler oluşmuştur. Vekalet ücretine ait Yargıtay kararını sizinle paylaşıyorum. Buna göre 4.11.1983 sonrası el atma halinde mahkeme ve icra vekalet ücretleri nisbi olarak hesaplanacaktır. Uygulayıcılara faydalı olması dileğiyle

AV.TEVRAT DURAN,İstanbul

T.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/21948
Karar: 2015/6627
Karar Tarihi: 01.04.2015
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI – 04.11.1983 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN EL ATMALARDA NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin (…-TL maktu) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (….-TL nispi) ibaresinin yazılmasına, hükmün böylece düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(2709 S. K. m. 2, 35) (2942 S. K. Geç. m. 6) (ANY. MAH. 13.11.2014 T. 2013/95 E. 2014/176 K.)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Mahkemece uyulan bozma kararı uyarınca inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir.

Davacı vekilinin temyizine gelince;

13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;

6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin 2.bendindeki (1.500-TL maktu) ibaresinin çıkartılmasına, yerine (14.791,66-TL nispi) ibaresinin yazılmasına,

Sonuç: Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 01.04.2015 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

(KAYNAK: Av. Mustafa AKTAN)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir