Adalet herkese hakkını vermektir! Avukat Tevrat Duran

işçi hakları 1

Kamulaştırmasız el atma davalarında tebligatın hukuki değeri

 Tamamlanmış bir kamulaştırma işlemi olmaksızın yani ortada yarım kalmış istimlak varsa ; idarece taşınmaza fiilen el konulmuşsa taşınmaz sahibi ya da mirasçılarının tazminat talebinde bulunma hakkı vardır. Bu tür davalara kamulaştırmasız el atılan taşınmaz...

adalet 0

İşi bırakma ihtarnamesi

İşçinin tazminat dahil haklarını alması için noterden nasıl ihtarname çekmelidir?  İhtarnameyi noter mi yazar ? İhtarname ne zaman işyerine ulaşır ? İhtarnameden sonra işçi ne kadar çalışmalıdır ? gibi sorular web sitesinden bizlere sorulmaktadır....

10 yıldan fazla çalışan işçinin işi bırakması 6

10 yıldan fazla çalışan işçinin işi bırakması

    6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) (YÜR. TAR.: 01.07.2012)  04.02.2011 tarihinde 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunda 4857 sayılı yasa, Deniz İş Yasası,Basın İş Yasası  vs. gibi özel yasalarla düzenlenmeyen iş ilişkilerinde ( ev...

tc bayrağı uhd 0

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Ülkemiz, içte ve dışta çok büyük sorunlar yaşamaktayken ve sıkıntılı günler geçirmekteyken, ülkemizi daha da büyük bir kaos ve sıkıntıya sokacak bir darbe kalkışması ile karşı karşıya kalmıştır. TD Avukatlık Ofisi olarak bağlı bulunduğumuz...

adalet 0

Tapu tahsis belgesi ile tapu tescili davaları

Tapu tahsis belgesi sahiplerinin bu belge ile tapu almaları bir çok sorun önlerine çıktığı için mümkün olmayabilir. Bu belge tek başına tapu almaya hak kazandırmaz. Buna dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 04.12.1996 tarihli ve 1996/14-763-864...

av.tevrat duran 0

Alacak miktarını Noter ihtarnamesinde mutlaka belirtiniz.

Noterden çekilen ihtarnamede talebinizin ne olduğunun ihtarnameye yazılması temerrüt hükümlerinin uygulanması bakımından gerekli olduğuna Yargıtay aşağıdaki karar ile değinmiştir.   T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/237 Karar: 2016/1831 Karar Tarihi: 23.03.2016 ALACAK DAVASI –...