Adalet herkese hakkını vermektir! Avukat Tevrat Duran

işçi hakları 1

Kamulaştırmasız el atma davalarında tebligatın hukuki değeri

 Tamamlanmış bir kamulaştırma işlemi olmaksızın yani ortada yarım kalmış istimlak varsa ; idarece taşınmaza fiilen el konulmuşsa taşınmaz sahibi ya da mirasçılarının tazminat talebinde bulunma hakkı vardır. Bu tür davalara kamulaştırmasız el atılan taşınmaz...

cropped-av.tevrat-duran-logo-1-.jpg 0

İş davalarında şahit-tanık gösterme

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi uyarınca, “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Dolayısıyla fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi, kural olarak, bu iddiasını ispat etmek...

av-tevrat-duran-logo-1 0

Kesinleşmeden icraya konulamayacak mahkeme kararları

      6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK.nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu...

10 yıldan fazla çalışan işçi ve işverenin fesh hakkı 0

10 yıldan fazla çalışan işçi ve işverenin fesh hakkı

6098 sayılı yasanın ‘Belirli süreli sözleşme’lerde 10 yıldan sonra iş akdini sona erdirme hakları bulunmaktadır.   MADDE 430 – Belirli süreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona...

adalet 0

İşi bırakma ihtarnamesi

İşçinin tazminat dahil haklarını alması için noterden nasıl ihtarname çekmelidir?  İhtarnameyi noter mi yazar ? İhtarname ne zaman işyerine ulaşır ? İhtarnameden sonra işçi ne kadar çalışmalıdır ? gibi sorular web sitesinden bizlere sorulmaktadır....

10 yıldan fazla çalışan işçinin işi bırakması 6

10 yıldan fazla çalışan işçinin işi bırakması

    6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) (YÜR. TAR.: 01.07.2012)  04.02.2011 tarihinde 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunda 4857 sayılı yasa, Deniz İş Yasası,Basın İş Yasası  vs. gibi özel yasalarla düzenlenmeyen iş ilişkilerinde ( ev...